Tuyệt tác 3D từ những mảnh giấy mỏng.

Bạn đã bao giờ đi bộ bên trong một bức tranh 3D khổng lồ chưa ? Tại trung tâm Thiết kế Thái Bình Dương MACA tại Los Angeles Nghệ sĩ Jacob Hashimoto đã hoàn thành song tác phẩm của mình chỉ với những tờ giấy mỏng treo trong không gian phòng.


Nghệ sĩ Jacob Hashimoto kết hợp kỹ thuật diều truyền thống và làm bức tranh vào môi trường nghệ thuật điêu khắc để tạo ra phiên bản thứ ba và cuối cùng là hoàn thành tác phẩm của mình. Trước đây, ông cũng đã từng thể hiện ý tưởng của mình Ý vào năm 2013 và Chicago năm 2012, đây là một bước đánh dấu đầu tiên tạo nền tảng để phát triển bảo tàng triển lãm Hashimoto ở California.


 Thanh tao, hùng vĩ và đầy cảm hứng là những lời nhận xét mà người xem đã miêu tả về tác phẩm của ông 


Cùng ngắn một số tác phẩm trong bảo tàng.


Bài viết liên quan

Chia sẻ và bình luận