Tiến sĩ Lê Thẩm Dương và lý thuyết 5 người thầy

Theo TS Lê Thẩm Dương thì trong cuộc đời này có tất cả 5 ông thầy: ông thầy trên bục giảng (trường học), ông thầy là chính mình ( tự học), ông thầy là thần tượng (về mặt ý chí chứ không phải là giải trí), ông thầy là bạn bè và các cuộc thi, hội thảo (bạn bè); ông thầy là Internet.

tiến sĩ Lê Thẩm Dương và lí thuyết 5 ông thầy

Theo Lê Thẩm Dương, trong 5 ông thầy này thì ông thầy trên bục giảng được xem như là một phần của nền giáo dục. Trong khi đó, vào thời điểm hiện tại của năm 2013, tư duy xem trường học giống như người thầy duy nhất vẫn còn phổ biến tại Việt Nam. Các ông thầy trên bục giảng sẽ giúp bạn có được những kiến thức cơ bản về cuộc sống. Theo tiến sĩ Lê Thẩm Dương thì thì ông thầy trên bục giảng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao kiến thức bản thân.

tiến sĩ lê thẩm dương và lý thuyết 5 ông thầy

TS Lê Thẩm Dương cho hay ông thầy thứ hai chính là chính mình. Mình phải trả giá cho chính những hành động của mình. Bản thân mỗi con người muốn khá nên phải tự học hỏi tìm kiếm, tự trải nghiệm để nâng cao kiến thức, khả năng, kinh nghiệm đồng thời cũng chấp nhận những thất bại của bản thân. Con người cần phải trải nghiệm, thất bại và chịu trách nhiệm về chính bản thân mình.

Ông thầy thứ ba của đời người: ông thầy là thần tượng. Theo TS Lê Thẩm Dương, thần tượng của mỗi người được xem là hình mẫu, là tấm gương để giúp chúng ta học tập và nâng cao kiến thức của mình.

Theo tiến sĩ Lê Thẩm Dương, ông thầy thứ tư được xem là bạn bè và các cuộc thi. Bạn bè là nguồn kiến thức vô tận cho chúng ta, là nơi bạn có thể tìm hiểu thêm kiến thức, học hỏi tốt hơn. Ngoài ra, Lê Thẩm Dương cho hay việc tham gia vào các chương trình truyền hình, chương trình thực tế cũng giúp các bạn có được những kinh nghiệm trải nghiệm thực tế cùng với việc mở rộng kiến thức, nâng cao kĩ năng.

Ông thầy cuối cùng, tiến sĩ Lê Thẩm Dương cho hay ông thầy thứ năm là mạng lưới Internet và  sư tổ là ông Google. Internet được xem là kho dữ liệu lớn nhất nhưng bạn cần phải biết cách khai thác cho hiệu quả.

 

Lê Thẩm Dương cho hay mặc dù học hỏi từ bất cứ ông thầy nào thì bạn cũng đều cần phải nâng cao kiến thức, khả năng của mình. Con người cần có kiến thức và kinh nghiệm chỉ có như thế thì con người mới khá nên được. Kiến thức là nền tảng giúp cho con người có được thành công.

Bài viết liên quan

Chia sẻ và bình luận