Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: 7 lí do khiến nợ công đáng lo ngại

Khi bàn về vấn đề nợ công của Quốc gia tiến sĩ Lê Thẩm Dương, trưởng khoa QTKD, trường ĐH Ngân hàng TP HCM đã chia sẻ mặc dù nợ công vẫn ở mức an toàn là 54% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nhưng vẫn có 7 lí do khiến nó đáng lo ngại.

tiến sĩ lê thẩm dương chia sẻ 7 lí do khiến công nợ đáng lo ngại

Thứ nhất, Lê Thẩm Dương cho biết ngưỡng nợ công của Việt Nam đưa ra là 65% GDP nhưng đây chỉ là con số mang tính chỉ tiêu mà thôi, nó còn lệ thuộc vào điểm tựa biến động trong nền kinh tế. Nếu một nền kinh tế mà điểm tựa của nó không mạnh thì yếu tố ngưỡng không còn ý nghĩa.

Tiến sĩ Lê Thẩm DƯơng chia sẻ 7 lí do khiến công nợ đáng lo ngại

Thứ hai, Lê Thẩm Dương cho rằng khi nói nợ công Việt Nam chưa đến ngưỡng chỉ là cách tự động viên. Mặc dù nợ công ở mức 54% GDP, thấp hơn ngưỡng 65% nhưng nó vẫn là một tiềm ẩn số đáng lo ngại. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương cho biết rằng cách tính nợ của nước ta còn đáng tranh cãi, cơ cấu nợ còn có vấn đề, việc kiểm soát và sử dụng nợ vẫn chưa ổn.

Thứ ba, theo như ý kiến của tiến sĩ Lê Thẩm Dương thì vấn đề đáng lo ngại thứ 3 là cơ cấu của nợ công. Hiện tại, mức nợ trong nước chiếm 50%, nhưng chủ yếu vẫn là vay ngắn hạn, trong khi 50% còn lại là vay từ nước ngoài, mặc dù có ưu đãi nhưng ưu đã đó đang ngày càng giảm dần.

Thứ tư, Lê Thẩm Dương cho rằng chúng ta đang phải trả nợ nhưng bản thân chúng ta lại không có đủ khả năng để trả các khoản nợ đó mà phải dùng phương pháp vay để đảo nợ, điều này đã cho thấy rằng chúng ta đang vay quá sức mình hoặc các cân thanh khoản đang gặp vấn đề.

lê thẩm dương chia sẻ 7 lí do khiến nợ công đáng lo ngại

Thứ năm, Lê Thẩm Dương cho biết tốc độ vay nợ tăng nhanh hơn so với mức tăng GDP, tới 18% so với mức tăng GDP chỉ khoảng 5-6%.

Thứ sáu,  việc sử dụng nợ ở Việt Nam còn dàn trải, các công trình do Chính Phủ bảo lãnh thì mang tính dựa dẫm và thiếu hiệu quả. Lê Thẩm Dương cho biết hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của nước ta chỉ chiếm khoảng 5,62%, mà quy mô của hoạt động đầu tư công chiếm trong tổng đầu tư toàn xã hội lại khá lớn.

Thứ bảy, Lê Thẩm Dương cho biết cái đáng lo thứ bảy là nợ vẫn đang tăng lên và việc phát hành trái phiếu để vay nợ đã đè lên các vấn đề khác. Nói một cách khác là lấy đi vốn tư từ các lĩnh vực đầu tư khác

 

Theo Lê Thẩm Dương lí giải thì vấn đề nợ công của Việt Nam còn rất đáng lo ngại, Chính Phủ và Nhà Nước nên có biện pháp xử lí cho tốt để nâng cao hiệu quả nền kinh tế nước nhà.

Bài viết liên quan

Chia sẻ và bình luận