Vietnam Int'l Retail & Franchise 2017 - Triển lãm Quốc tế Bán lẻ & Chuyển nhượng quyền thương hiệu 2017

01
Tháng 06 2017

Sự kiện đang diễn ra

 Từ: 10:00 - Thứ Năm, Ngày 01-06-2017
 Đến: 17:00 - Thứ Bảy, Ngày 03-06-2017

  Trung tâm Hội nghị Triển lãm Sài Gòn (SECC) , 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, 7, Hồ Chí Minh

Vietnam Int'l Retail & Franchise 2017 - Triển lãm Quốc tế Bán lẻ & Chuyển nhượng quyền thương hiệu 2017

Thông tin liên hệ

Coex Vietnam Office
Coex Vietnam Office Nhan Lieu
0934511953

Chia sẻ và bình luận