Sự kiện ngày 20/06/2014

Thứ Sáu 20-06-2014
Thứ Sáu 20-06-2014
Thứ Sáu 20-06-2014

GROW OLYMPIC Cao hơn Thông minh hơn GROW OLYMPIC Cao hơn Thông minh hơn

Giải trí Miễn phí

09:30 - Thứ Sáu, Ngày 20-06-2014

Xem chi tiết

1,999 lượt xem Chi tiết

Thứ Sáu 20-06-2014
Thứ Sáu 20-06-2014
Thứ Sáu 20-06-2014

Đêm nhạc từ thiện "BÃO MÙA HÈ"... Đêm nhạc từ thiện "BÃO MÙA HÈ"

Giải trí Có phí

19:30 - Thứ Sáu, Ngày 20-06-2014

Xem chi tiết

Liên hệ 642 lượt xem Chi tiết

Thứ Sáu 20-06-2014

Đêm nhạc The Men tại Phòng trà MTV... Đêm nhạc The Men tại Phòng trà MTV

Café phòng trà Có phí

20:00 - Thứ Sáu, Ngày 20-06-2014

Xem chi tiết

Liên hệ 438 lượt xem Chi tiết