Sự kiện miễn phí

Thứ Tư 13-06-2018

V-PLAS Vietnam 2018 V-PLAS Vietnam 2018

Triển lãm Miễn phí

09:00 - Thứ Tư, Ngày 13-06-2018

Xem chi tiết

23 lượt xem Chi tiết

Thứ Tư 06-12-2017

Dạ tiệc trẻ hóa Dạ tiệc trẻ hóa

Giải trí Miễn phí

16:30 - Thứ Tư, Ngày 06-12-2017

Xem chi tiết

320 lượt xem Chi tiết

Thứ Tư 13-06-2018

Rubber and Tyre Expo Vietnam 2018 Rubber and Tyre Expo Vietnam 2018

Triển lãm Miễn phí

09:00 - Thứ Tư, Ngày 13-06-2018

Xem chi tiết

3,232 lượt xem Chi tiết

Thứ Tư 13-06-2018

Coatings Expo Vietnam 2018 Coatings Expo Vietnam 2018

Triển lãm Miễn phí

09:00 - Thứ Tư, Ngày 13-06-2018

Xem chi tiết

3,521 lượt xem Chi tiết

Thứ Năm 19-04-2018

Cosmobeauté Vietnam 2018 Cosmobeauté Vietnam 2018

Triển lãm Miễn phí

09:00 - Thứ Năm, Ngày 19-04-2018

Xem chi tiết

1,245 lượt xem Chi tiết

Thứ Tư 14-03-2018

HortEx Vietnam 2018 HortEx Vietnam 2018

Triển lãm Miễn phí

09:00 - Thứ Tư, Ngày 14-03-2018

Xem chi tiết

2,864 lượt xem Chi tiết

Thứ Tư 14-03-2018

Agri Machinery & Tech Vietnam 2018 Agri Machinery & Tech Vietnam 2018

Triển lãm Miễn phí

09:00 - Thứ Tư, Ngày 14-03-2018

Xem chi tiết

2,594 lượt xem Chi tiết

Thứ Tư 14-03-2018

ILDEX Việt Nam 2018 ILDEX Việt Nam 2018

Triển lãm Miễn phí

09:00 - Thứ Tư, Ngày 14-03-2018

Xem chi tiết

6,157 lượt xem Chi tiết