Đào tạo tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý An Toàn Thực phẩm và Hướng dẫn cập nhật

11
Tháng 07 2019

Sự kiện đang diễn ra

 Từ: 12:45 - Thursday, Ngày 11-07-2019
 Đến: 16:45 - Friday, Ngày 12-07-2019

  P&Q Solutions, Tầng 3, tòa nhà Ngọc Khánh, số 37 đường Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Đào tạo tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý An Toàn Thực phẩm và Hướng dẫn cập nhật

Khóa đào tạo cung cấp:

 

- Những khái niệm cơ bản và nhận thức cơ bản về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm;

 

- Những diễn giải đối với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 22000:2018;

 

- Các chỉ dẫn và công cụ cho việc đánh giá hiện trạng, cập nhật Hệ thống và chuẩn bị cho việc đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Thông tin liên hệ

Mail: hathuy@pnq.com.vn
Mail: hathuy@pnq.com.vn Hà Thị Thúy
0936 356646

Chia sẻ và bình luận