Chứng nhận tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

13
Tháng 12 2013

Sự kiện đang diễn ra

 Từ: 00:00 - Friday, Ngày 13-12-2013
 Đến: 18:00 - Friday, Ngày 22-08-2014

  Hà Nội, Hà Nội

Chứng nhận tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Theo quy định của Bộ Xây Dựng tại thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 Áp dụng cho các cá nhân tổ chức về việc giám sát xây dựng công trình

Đây cũng chính là điều kiện cần để làm chứng chỉ hành nghề giám sát hoạt động xây dựng tại các Sở Xây Dựng (Xem thêm tại đây)

Xem thêm:

-  ĐẤU THẦU
- TƯ VẤN GIÁM SÁT 3 LĨNH VỰC
- KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRƯỜNG
- CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG
- KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
- QUẢN LÝ DỰ ÁN TƯ VẤN GIÁM SÁT
- THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
- AN TOÀN LAO ĐỘNG
- GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN
- THÍ NGHIỆM VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
- CHỨNG CHỈ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC
- QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
Hồ sơ:
- Ảnh 3×4 (4 cái)
- Phô tô CMND và bằng tốt nghiệp (mỗi thứ 2 bản)
- Kinh phí: 1.700.000 VNĐ
Giảm 20% cho nhóm làm từ 3 người trở lên

Cách tốt nhất: chuyển file mềm (File scan bản gốc) về địa chỉ Email: hoang8649@gmail.com để được nhanh nhất
Xem thêm chi tiết tại: WEBSITE
Chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội
Huỳnh Đức Hoàng – 0907462440
Email: hoang8649@gmail.com
Yahoo: hoang8649

HỖ TRỢ CẤP NHANH CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC


Thông tin liên hệ

Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội
Mr. Hoàng
0907462440

Chia sẻ và bình luận