Hội Thảo ĐH Victoria & ĐH AUT

15
Tháng 09 2019

Sự kiện đang diễn ra

 Từ: 09:00 - Sunday, Ngày 15-09-2019
 Đến: 11:30 - Sunday, Ngày 15-09-2019

  KS Sheraton, 88 Đồng Khởi, Đa Kao, 1, Ho Chi Minh

Hội Thảo ĐH Victoria & ĐH AUT

Thông tin liên hệ

Koru Education
Koru Education Thành
0933079113

Chia sẻ và bình luận