FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT - KẾT TINH KỲ DIỆU TỪ ĐẤT LÀNH 2017

23
Tháng 12 2017

Sự kiện đang diễn ra

 Từ: 20:00 - Thứ Bảy, Ngày 23-12-2017
 Đến: 20:00 - Thứ Tư, Ngày 27-12-2017

  TP.ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG, Trung tâm Đà Lạt, 1, Đà Lạt, Lâm Đồng

FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT - KẾT TINH KỲ DIỆU TỪ ĐẤT LÀNH 2017

Tour Lễ Hội Hoa Đà Lạt và Chào đón Noel 2017 

Thông tin liên hệ

Thiên Nhân Travel
Thiên Nhân Travel Đào Thị Hảo
0961137286

Chia sẻ và bình luận