NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP

05
Tháng 04 2014

Sự kiện đang diễn ra

 Từ: 15:45 - Saturday, Ngày 05-04-2014
 Đến: 19:45 - Saturday, Ngày 06-12-2014

  John Robert Powers Việt Nam, Lầu M - Tòa Nhà Saigon Pavillon, số 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, 6, 3, Hồ Chí Minh

NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

1. KỸ NĂNG THỂ HIỆN TRƯỚC ỐNG KÍNH

2. HÌNH ẢNH VÀ PHONG CÁCH

3. KỸ THUẬT SỬ DỤNG GIỌNG NÓI

4. HỌC CHUYÊN SÂU VỀ DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

5. THỰC HÀNH GHI HÌNH

6. SHOWREEL

Thông tin liên hệ

Chia sẻ và bình luận