KHAI GIẢNG KHÓA HỌC "KIỂM SOÁT HÀNG TỒN KHO & QUẢN TRỊ KHO HÀNG"

03
Tháng 10 2013

Sự kiện đang diễn ra

 Từ: 00:00 - Thursday, Ngày 03-10-2013
 Đến: 00:00 - Sunday, Ngày 20-10-2013

  Tòa nhà N06B2, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Tòa nhà N06B2, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Hà Nội

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

KIỂM SOÁT HÀNG TỒN KHO VÀ QUẢN TRỊ KHO HÀNG

“Kiểm soát hàng tồn kho hiệu quả là bí quyết quan trọng nhất  trong thành công của tập đoàn bán lẻ số 1 thế giới Wal-Mart”
T h e A s s o c i a te d P r e ss - MSN

Giới thiệu khóa học

Hàng tồn kho là một trong 6 yếu tố giúp hệ thống kinh doanh và tiếp thị thành công, luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu các tài sản của doanh nghiệp đồng thời là đối tượng của các hoạt động kinh doanh và chịu nhiều rủi ro như tổn thất hỏng, lỗi mốt, giảm giá… Chi phí duy trì hàng tồn kho cũng là vấn đề nan giải của bất kỳ doanh nghiệp nào và là nguyên
nhân trực tiếp gây nên chi phí vận hành tại các doanh nghiệp. Do đó để có thể kiểm soát tốt hàng tồn kho trong doanh nghiệp cần có sự hỗ trợ của các chuyên gia quản trị giàu kinh nghiệm, chuyên sâu về kiểm soát vật chất và chi phí hàng tồn kho và quản trị vận hành trong các kho hàng.

Mục tiêu tham gia khóa học

* Điều hành tối ưu hoạt động của Kho hàng và quản lý tồn trữ một cách hiệu quả, an toàn với chất lượng dịch vụ cao
và chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp;
* Nhận dạng các chi phí có liên quan đến hàng tồn kho và các công cụ thành công trong quản lý hàng tồn kho:
* Quản lý các nhà cung cấp, Xác định lượng dự trữ tối ưu, Quản lý kho hàng và Quản lý vận tải;
* Xác định và tối ưu hóa chi phí hàng tồn kho, áp dụng các phương pháp quản lý hiệu quả kho hàng ở các nước công nghiệp phát triển trong điều kiện các doanh nghiệp sản

Ai nên tham dự?

* Các nhà Quản trị trung hoặc cao cấp trong doanh nghiệp;
* Những người đang làm việc trong lĩnh vực logistic hàng hóa, bộ phận mua hàng, quản lý kho hàng, quản lý hệ thống kênh phân phối, quản lý sản xuất;
* Các cá nhân và các chuyên gia có nhu cầu công việc liên quan đến quản trị kho hàng trong các doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung 1: Kiểm soát hàng tồn kho


Phân loại và dạng hàng trong kho
 Lợi ích của việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả
 Các nguyên tắc kiểm soát tồn kho
 So sánh các phương pháp quản lý hàng tồn kho
 05 bước nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho
 Bán hàng có điều kiện, bán trả góp và các thỏa thuận mua lại
hàng hóa

Nội dung 2: Quản trị chi phí hàng tồn kho

 Các chi phí liên quan đến quản trị hàng tồn kho
 Kỹ thuật phân tích ABC trong quản trị hàng tồn kho
 Quy luật Pareto trong quản trị hàng tồn kho
 Các dạng hàng tồn kho và phương pháp giảm chi phí hàng
tồn kho

Nội dung 3: Lập kế hoạch hàng tồn kho

 Các vấn đề cần chú ý khi lập kế hoạch hàng tồn kho
 Lập kế hoạch dự trữ
 Phân tích nhu cầu hàng hóa và quyết định lượng hàng đặt
mua
 Phương pháp ECQ
 Phương pháp đặt hàng theo mô hình POQ
 Phương pháp đặt hàng theo mô hình QDM

Nội dung 4: Chi phí vốn, giá thành& phân tích hàng tồn kho

 Phương pháp xác định giá vốn hàng nhập kho
 Bốn phương pháp tính trị giá hàng xuất kho trong quản trị chi
phí hàng tồn kho
 Tính giá hàng tồn kho trong điều kiện giá cả biến động
 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 Phân tích hàng tồn kho trên các báo cáo tài chính

Nội dung 5: Quản trị vận hành kho hàng chuyên nghiệp

 Giới thiệu về quản trị kho hàng
 Vai trò và nhiệm vụ của kho hàng
 Phân loại kho hàng
 Một số hoạt động chính của kho hàng
 Giới thiệu một số thiết bị sử dụng trong kho hàng
 Nâng cao hiệu quả vận hành kho hàng
 Bố trí hiệu quả mặt bằng kho hàng
 Các phương pháp mã hóa các vị trí trong kho hàng
 Tối ưu khóa bố trí kho hàng
 Tối ưu hóa hoạt động lấy hàng
 Đánh giá hiệu quả kho hàng sử dụng công cụ Warehouse
Profiling

Nội dung 6: : Thiết kế kho hàng & Tối ưu hóa hoạt động quản lý dự

trữ trong chuỗi cung ứng
 Thiết kế kho hàng
 Mục tiêu thiết kế kho hàng
 Các bước thiết kế kho hàng – Qui trình tổng quát
 Một số vấn đề có liên quan
 Tối ưu hóa quản lý dự trữ trong chuỗi cung ứng
 Một số kiến thức về quản lý dự trữ
 Dự báo nhu cầu và các tình huống dự trữ
 Hợp đồng cung cấp
 Chia sẻ rủi ro dự trữ trong quản lý dự trữ/ kho

HỌC PHÍ & THỜI GIAN

Học phí 4.000.000đ/khóa học
Ưu đãi giảm 20% học phí khi đăng ký trước ngày 10/10/2013

Khai giảng 20/10/2013. Thời gian: 6 buổi

LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo - Viện Quản trị Tài chính AFC
Tầng 1, Tòa nhà N06B2, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0989 561 797 - Ms Lan Phương
Email: lanphuong@afc.net.vn

Thông tin liên hệ

Viện Quản Trị Tài Chính AFC
Mrs. Lan Phương
0989 561 797

Chia sẻ và bình luận