Đào tạo cấp chứng chỉ lễ tân, buồng bàn bar, quản lý khách sạn

23
Tháng 03 2015

Sự kiện đang diễn ra

 Từ: 10:15 - Monday, Ngày 23-03-2015
 Đến: 14:15 - Tuesday, Ngày 31-03-2020

  32 ngõ 20 ngụy như kon tum, 32 ngõ 20 ngụy như kon tum

Đào tạo cấp chứng chỉ lễ tân, buồng bàn bar, quản lý khách sạn

CÔNG TY C PHN GIÁO DC THĂNG LONG

THÔNG BÁO

M
LP ĐÀO TO NGHIP V L TÂN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

---------------------------------------

1.
 Đi tượng:

· Cán bộ, nh
ân viên có liên quan đến nghip v

· Cán b
, nhân viên trong khách sn hoc phòng hành chính ca các cơ quan

· Nhân viên lễ t
ân của các cơ quan, t chc

2.
 Thi gian Đào to và hc phí:

· 10 bu
i hc phí: 1.800.000VNĐ

3.
 Thi gian hc: - Th 7 hàng tun (Gi HC) , các buổi tối  ( 18h – 21h )

 
(Báo giá đã bao g
m: tài liu, Giáo trình, Hóa đơn, VPP ...)


N
I DUNG KHÓA HC


I.
 NGHIP V L TÂN HÀNH CHÍNH:

1. Vai trò, nhi
m v, yêu cu đi vi mt l tân chuyên nghip

2. Khái ni
m và ý nghĩa ca giao tiếp

+ Các hình th
c ca giao tiếp: Giao tiếp trc tiếp, giao tiếp gián tiếp, giao tiếp ngôn ng và giao tiếp phi ngôn ng.

+ M
t s nguyên tc cơ bn trong giao ti

Thông tin liên hệ

Thư
01632875080

Chia sẻ và bình luận