Chứng chỉ lễ tân khách sạn, buồng bàn bar

02
Tháng 04 2015

Sự kiện đang diễn ra

 Từ: 08:30 - Thursday, Ngày 02-04-2015
 Đến: 12:30 - Thursday, Ngày 02-04-2020

  32 ngõ 20 ngụy như kon tum, 32 ngõ 20 ngụy như kon tum

Chứng chỉ lễ tân khách sạn, buồng bàn bar

CÔNG TY C PHN GIÁO DC THĂNG LONG

THÔNG BÁO

M
LP ĐÀO TO NGHIP V L TÂN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

---------------------------------------

1.
 Đi tượng:

· Cán bộ, nh
ân viên có liên quan đến nghip v

· Cán b
, nhân viên trong khách sn hoc phòng hành chính ca các cơ quan

· Nhân viên lễ t
ân của các cơ quan, t chc

2.
 Thi gian Đào to và hc phí:

· 10 bu
i hc phí: 1.800.000VNĐ

3.
 Thi gian hc: - Th 7 hàng tun (Gi HC) , các buổi tối  ( 18h – 21h )

 
(Báo giá đã bao g
m: tài liu, Giáo trình, Hóa đơn, VPP ...)


N
I DUNG KHÓA HC


I.
 NGHIP V L TÂN HÀNH CHÍNH:

1. Vai trò, nhi
m v, yêu cu đi vi mt l tân chuyên nghip

2. Khái ni
m và ý nghĩa ca giao tiếp

+ Các hình th
c ca giao tiếp: Giao tiếp trc tiếp, giao tiếp gián tiếp, giao tiếp ngôn ng và giao tiếp phi ngôn ng.

+ M
t s nguyên tc cơ bn trong giao ti

Thông tin liên hệ

Thư
01632875080

Chia sẻ và bình luận