HƯỚNG DẪN TỰ ĐẶT VÉ TRÊN NEXTTOPEVENT.COM

  • Bước 1: Truy cập website nexttopevent.com và chọn mục "Đăng ký" và tiến hành đăng kí thành viên trên nexttopevent.com

  • Bước 2: Sau khi đăng ký thành viên xong, chọn mục “Đăng nhập” và đăng nhập bằng tài khoản thành viên ở Bước 1 để tham gia các tính năng trên nexttopevent.com

 

 

 

  • Bước 3: Chọn mục “Đặt vé”

  • Bước 4: Nhập thông tin đặt vé

 

 

  • Bước 5: Sau khi nhập xong thông tin ở Bước 4, click mục “Xác nhận” ở cuối mục thông tin vé.

  • Bước 6: Quy trình Đặt vé hoàn thiện khi bạn nhận được thông báo Đặt vé thành công sau khi thực hiện các bước trên.

Chia sẻ và bình luận