Thông tin sự kiện
HỌC TIẾNG NHẬT THÔNG QUA THỰC HÀNH LÀM BÁNH NHẬT (WAGASHI)
Ưu đãi
VNĐ
Thông tin người mua
Thông tin người nhận (lựa chọn nếu người nhận là người mua)

Vé sự kiện của quý khách sẽ được chúng tôi liên hệ trong thời gian sớm nhất.