Thông tin sự kiện
Ngày hội kết nối kinh doanh và lễ kỷ niệm sinh nhật BNI SYNERGY 3 tuổi
Có phí
VNĐ
VNĐ
Thông tin người mua
Thông tin người nhận (lựa chọn nếu người nhận là người mua)

Vé sự kiện của quý khách sẽ được chúng tôi liên hệ trong thời gian sớm nhất.