Thông tin sự kiện
Hội Ngộ đỉnh cao Đà nẵng 2013, sự kiện doanh nhân BNI lớn nhất Việt Nam
Có phí
Liên hệ
Thông tin người mua
Thông tin người nhận (lựa chọn nếu người nhận là người mua)

Vé sự kiện của quý khách sẽ được chúng tôi liên hệ trong thời gian sớm nhất.