Thông tin sự kiện
Khóa học tiếng Nhật sơ cấp A1 cho người mới bắt đầu
Có phí
Liên hệ
Thông tin người mua
Thông tin người nhận (lựa chọn nếu người nhận là người mua)

Vé sự kiện của quý khách sẽ được chúng tôi liên hệ trong thời gian sớm nhất.