Sự kiện mục: Triển lãm

Sự kiện sắp diễn ra

Không có dữ liệu.

Sự kiện đã diễn ra

Thứ Tư 08-06-2016
Thứ Tư 14-03-2018

ILDEX Việt Nam 2018 ILDEX Việt Nam 2018

Triển lãm Miễn phí

09:00 - Thứ Tư, Ngày 14-03-2018

Xem chi tiết

7,136 lượt xem Chi tiết

Thứ Tư 13-06-2018

Coatings Expo Vietnam 2018 Coatings Expo Vietnam 2018

Triển lãm Miễn phí

09:00 - Thứ Tư, Ngày 13-06-2018

Xem chi tiết

4,451 lượt xem Chi tiết