Sự kiện mục: Triển lãm

Sự kiện sắp diễn ra

Không có dữ liệu.

Sự kiện đã diễn ra

Wednesday 08-06-2016
Wednesday 14-03-2018

ILDEX Việt Nam 2018 ILDEX Việt Nam 2018

Triển lãm Miễn phí

09:00 - Wednesday, Ngày 14-03-2018

Xem chi tiết

7,669 lượt xem Chi tiết

Wednesday 13-06-2018

Coatings Expo Vietnam 2018 Coatings Expo Vietnam 2018

Triển lãm Miễn phí

09:00 - Wednesday, Ngày 13-06-2018

Xem chi tiết

5,428 lượt xem Chi tiết