Sự kiện mục: Hài kịch/ Kịch

Sự kiện sắp diễn ra

Không có dữ liệu.

Sự kiện đã diễn ra

Thứ Bảy 04-01-2014
Thứ Sáu 24-01-2014
Thứ Năm 13-03-2014
Thứ Bảy 01-03-2014
Thứ Bảy 29-03-2014

Vé liveshow hài Thúy Nga Vé liveshow hài Thúy Nga

Hài kịch/ Kịch Có phí

20:00 - Thứ Bảy, Ngày 29-03-2014

Xem chi tiết

300,000 VNĐ 4,109 lượt xem Chi tiết