Sự kiện mục: Hài kịch/ Kịch

Sự kiện sắp diễn ra

Không có dữ liệu.

Sự kiện đã diễn ra

Saturday 04-01-2014
Thursday 13-03-2014
Saturday 01-03-2014
Saturday 29-03-2014

Vé liveshow hài Thúy Nga Vé liveshow hài Thúy Nga

Hài kịch/ Kịch Có phí

20:00 - Saturday, Ngày 29-03-2014

Xem chi tiết

300,000 VNĐ 4,549 lượt xem Chi tiết